Tarih :

diz kapağında sıvı azalması

Tarih: 9 Ekim 2013 - Çarşamba | Kategori: Hastalıklar ve Şifaları, Şifalı Bitkiler | 12 Yorum |

diz kapağında sıvı azalması

Dizdeki bir bağ veya bağların aşırı derecede zor­lanmasıdır. Üç tip yırtılma vardır. 1.Derece (Hafif) yırtılma: Bazı bağ lifle­rinde yırtık vardır fonksiyon kaybı yok­tur. 2.Derece (Orta) yırtılma: Bağın bir bölümü kopmuştur, biraz fonksiyon kaybı vardır. 3.Derece (şiddetli) yırtıl­malar: Bağın tam kopması veya bağın kemikten ayrılması söz konusudur. Cerrahi müdahale gerektirir. Nedenle­rimizin normal pozisyonu dışında kuv­vetlice gerdirilerek zorlanmasıdır.sınırsız bilgi

Teda­vi;

1.Sakatlanan dizi immobilize eden kasıktan ayak bileğine kadar uzayan bir splint uygulanacaktır. 2.Günde 3-4 kez 20 dakika buz uygulanacaktır. 3.Elastik bandajla sakatlanmış dizi sarın. 4. Ya­ralanmakken 72 saat sonra durumunuzu iyi hissediyorsanız sıcak tedaviye geçe­bilirsiniz. 5.Sık sık ve hafifçe yapılan masaj şişliğinizi azaltır ve siz rahatlatır. Bu yaralanmaların iyileşme süresi; hafif yırtıklarda 2-6 hafta, orta yırtıklarda 6-8 hafta, şiddetli yırtılmalarda 8- hafta ile 10 ay arasıdır.

Dizde Bursit

Dizdeki bursaların iltihap­lanmasıdır.
Nedeni; 1. Diz travması, özel­likle gergin diz üzerine düşme. 2. Dizde akut veya kronik enfeksiyon. 3. Artrit. 4.Gut.

Tedavi;

1. Sık sık buz masajı uygulayın, her uygulama 15 daki­kadan günde 3-4 kez olmalıdır.
2. Diz kapağını kapatan bir dizlik kullanın.sınırsız bilgi
3. Eğer durumunuz iyiye gidiyorsa 72 saat sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz.
4. Mümkünse girdap banyosu uygulayabilirsiniz. 5. Gerekirse dize ağırlık bin­mesini önlemek için koltuk değnekleri kullanın. Bu rahatsızlığın iyileşme süresi; cerrahi müdahale gerekirse 6-8 hafta arasıdır. Genellikle kronik bir problemdir. Tedavi ile belirtiler kaybolsa da zaman zaman alevlenir.

Dizde Kıkırdak Yaralanmaları

Diz eklemindeki kıkırdak zedelenmesidir. Genellikle diz kapağındaki dislokasyon veya diz bağlarında yırtılma ile birliktedir. Nedenieri;1.Dize direk darbe gelmesi. 2. Zedelenmiş dizin uzun süreli fazla kullanımı, 3.Bükülme ve şiddetli kas kontrasksiyonu. Tedavi; I.Şok riskini ortadan kaldırmak için yaralıyı sıcak tutun. 2.Yaralı dizi kesinlikle hareket ettirmeyin. 3.Dizi stabile etmek için bir askı veya alet kullanın. 4.Cerrahi mü­dahale sonrası doktor aksini söyleyene kadar koltuk değnekleri ile gezin. 5.Bandaj çıkarıldıktan sonra inzisyon (cerrahi kesik) bölgesindeki ağrıyı gi­dermek için sıcak tedavi uygulayın. İyileşme süresi;4-12 haftadır.sınırsız bilgi

Dizde Menüsküs Yırtıkları

Diz ekle­mindeki iç ve dış menüsküsierin, travma­lar veya nontraumatik olarak yırtılmasıdır.

Nedenleri;

1. Dize direkt darbeler. 2.Zedelenmiş dizin uzun süreli, fazla kullanımı. 3.Bükülme veya şiddetli kas kontraksiyonu.

Tedavi;

1 .Sakatlanmış kimseyi sıcak bir battaniyeye sarın.
2.Yaralı dizi kesinlikle hareket ettirmeyin.
3.Dizi sabitlemek için bir askı veya alet kullanın.
4.Ameliyattan sonra doktor aksini söyleyene kadar koltuk değnekleri kullanın.
5.Bandaj çıkarıldıktan sonra bölgedeki ağrı dindirmek için sıcak tedaviye geçebilirsiniz.
6.Tedaviler arasında yaralı dizi elastik bir bandajla sarılı tutun. 7.Şişliği azaltmak ve yaralı­yı rahatlatmak için sık sık hafif şekilde masaj uygulayın, iyileşme süresi; Diz­deki menüsküs yaralanmalarında kesin tedavi için cerrahi müdahale şarttır. Tam iyileşme için gerekli olan süre 4-12 haftadır.

Dizde Sinovit

Dizin yağlayıcı peneüssüz tabakası, sinovyumun enflamasyonudur. Sinovyumun yağlayıcı sıvısı dizin hareketlerinin rahatlığını sağlar ve kemik yüzeyini korur.

Nedenleri;
1.Tek bir sakatlık veya tekrarlayan sakatlıklar dizin herhangi bir bölümüne zarar verir. 2.Bakteriyel enfeksiyon. 3.Gut ve romartord artrit gibi metabolik bozukluk­lar.

Tedavi;
1. Sıvının çıkışından sonra ve fizik tedavi evreleri arasında dize kompesyonlu elastik bandaj uygulayın.
2. Sıcak tedavi uygulayın.
3. Sık sık hafif masaj uygulayın. İyileşme süresi; 2-4 haftadır.

Artroz Nedir, Artroz Hastalığı (Kireçlenme)

Artroz; halk dilindeki adıyla kireçlenme eklemlerin aşınma ve yıpranması sonucu dejenere olması ve hareketliliğinin azalması demektir. Genellikle 40 yaşın üstündekilerde görülmesi olayın bir eklem yaşlanması olabileceğini düşündürmektedir. Ancak daha erken yaşlarda da bir çok nedene bağlı olarak kireçlenme görüle­bilir.

50 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık % 75-80inde eklem kireçlenmesi vardır. Ancak kireçlenmenin ağırlığı ve yaygınlığı kişiden kişiye değişmektedir. Ancak bunların az bir kısmı (% 5-10) rahatsızlığı nedeniyle hekime başvurur. Bazen tesadüfen çe­kilen röntgen filimlerinde kireçlenme olduğu ortaya çıkar. Bugün kireçlenmenin hastalık olup olmadığı tartışılmaktadır. Olayın ek­lemlerin yaşlanması olarak kabul edilmesi gerekir.

Kalça Artrozu

Kireçlenme tüm ırk ve toplumlarda eşit oranlarda görülür. Kadın-erkek ayrılığı olmamakla birlikte tutulan bölgeler kadın ve erkekler arasında farklılık gösterir. Kadınlarda el, ayak, diz ve boyun daha sık tutulur. Erkeklerde ise kalça ve bel bölgesi daha sık tutulmaktadır. Şişman kişilerde daha sık görülmektedir. Ek­lemlerdeki kireçlenmenin ağırlığı ile klinik belirtilerin ağırlığı her zaman aynı değildir.

Kireçlenmenin sebepleri:

Kireçlenmeye yol açan bir çok neden vardır.

A- Yaşlılık: Eklemlerin aşınıp yıpranmalarının nedenleri arasında ilk sayılacak neden yaşlılıktır. Nasıl ki cildimiz yaşlandıkça parlaklığını, gerginliğini yitirip, matlaşıyor ve donuklaşıyorsa vü­cudumuzun diğer dokularında da buna benzer değişiklikler olur. Özellikle eklemler vücudumuzun yükünü taşıdıkları ve devamlı hareket ettikleri için eklemlerde yaşlılığa bağlı değişiklikler daha erken ortaya çıkmakta ve kendini belli etmektedir.
B- Hormonal bozukluklar: Kireçlenmesi olan hastaların şikayetlerinin menapozdan sonra artması hormonal düzensizliğin kireçlenmenin oluşmasında ve belirtilerinin ortaya çıkmasında et­kili olduğunu düşündürmektedir. Şeker hastalığı, büyüme hor­monu fazlalığı, tiroid hormonu fazlalığı ve azlığı ve böbrek üstü bezlerle ilgili rahatsızlıklar kireçlenmeye sebep olabilmektedir.
C- Doğuştan olan eklemlerin şekil bozuklukları: Doğuştan kalça çıkığı ve diz ekleminin çarpıklıkları şeklinde olabilen doğuştan olan şekil bozuklukları erkenden kireçlenme gelişmesine neden olur. Doğuştan olma eklem yüzlerindeki eşitsizlikler ve düzensizlikler, omurgadaki eğrilik ve kamburluk, bacak boylarındaki eşitsizliklerde kireçlenme nedenidir. (Servikal Artroz)
D- Travmalar: Ekleme yönelik travmalar (darbeler), ağır ve yorucu işte çalışma eklemleri etkiler. Bedensel olarak ağır işte çalışanlarda ve sporcularda kalça ve diz kireçlenmesi daha sıktır. Güreşçilerde boyun, haltercilerde bel kireçlenmesi sıktır.(Diz artrozu)
E- Romatizmal hastalıklar, eklemlerin yapısını bozarak kireçlenmeye neden olurlar.
F- Kırıklar: Sebep ne olursa olsun kırıklar iyi tedavi edilmezse kireçlenme gelişebilir,
G- Çevresel faktörler: Olumsuz iklim koşulları ve sosyo ekonomik durumun iyi olmaması da kireçlenme nedenidir. (Artrozlar)
H- Diyetle ilgili faktörler: Aşırı kilo ve düzensiz, dengesiz beslenme de kireçlenme nedenidir.
I- Stres: Stresli kişilerde strese bağlı oluşan kas spazmı ekleme binen yükü artırarak kireçlenmeyi hızlandırır.

Kireçlenme nasıl gelişir, Kireçlenme İçin

Eklemlerin yüzeylerini bir kıkırdak tabakası örtmektedir. Sağlıklı kişilerde bu kıkırdak tabakası çok düzgün, parlak ve kaygandır. Ancak Kıkırdağın beslenmesi iyi olmayıp eklem sıvısından beslenmektedir. Kendilerini besleyen kan damarları yoktur. Dolayısıyla kendi kendilerini yenileyemezler. İleri yaşlarda yetersiz olan beslenme daha da bozulur. Kıkırdaklar yavaş yavaş parlaklığını ve kayganlığını yitirir ve yüzeylerinde çukurluklar oluşur. Kıkırdaktaki bu aşınma eklemin yapısını ve dayanıklılığını bozar. Zamanla kıkırdak tamamen kaybolabilir ve eklem yüzeyleri birbirine sürtünmeye başlar. Sürtünen kemikler birbirini aşındırarak olayın hızlanmasına sebep olur. Ekleme destek olunması amacıyla yeni kemik yapımı oluşur, kıkırdağın aşınması, yeni kemik oluşumu ve eklem hareketinin azalmasından ibaret olan bu duruma “kireçlenme” denilir. Zamanla ekleme komşu bağlarda ve eklem kapsülünde de yüklenmeler ortaya çıkar. Kapsül ve bağlar sertleşir. Eklemin hareketi daha da azalır. Ekleme komşu kaslar zayıflar ve sertleşir. Kireçlenme özellikle ağır yük taşıyan diz ve kalça eklemlerinde gelişmektedir.

Kireçlenme belirtileri ve Kireçlenme hastalığı

Kireçlenmenin belirtileri ekleme göre kısmen değişir. Ancak bazı ortak belirtileri vardır.

A- Ağrı: Kireçlenmede ilk belirti genellikle ağrıdır. Ağrının nedenini her zaman bulmak kolay değildir. Çoğu zaman eklem sıvısının artışı, ekleme komşu kaslarda sertleşme ve zorlanmalar, bağlarda zorlanma ve kemiklerin içindeki basınç artışı ağrı nedeni olarak suçlanmaktadır. Ağrı her zaman yoktur. Genellikle kireçlenmesi olan ekleme aşırı yük bindirilmesi, cereyanda kalma gibi ikinci bir olay olduğu zaman kireçlenmeli eklemde ağrı ortaya çıkar. Ve çoğu zaman ikinci olay ortadan kaldırıldığı zaman kireçlenme devam etse bile hastanın ağrısı ortadan kaybolur.

B- Hareket tutukluğu: Ağrı ile birlikte çoğu zaman eklemde hareket tutukluğu olur. Hareket tutukluğu tipiktir. Hasta yürümek üzere ayağa kalktığında başlayan ağrı ve tutukluk bir

süre hareket ettikten sonra azalır veya kaybolur. Yalnız akşama doğru ağrılar tekrar artar. Sabah yataktan kalkınca ve uzun süren yoculuktan sonra eklemdeki tutukluk çok belirgindir.

C- Eklemden ses duyulması (Krepitasyon): Kireçlenmeli eklemde hareketler esnasında elle hissedilebilen veya bazen kulakla duyulabilen bir ses ortaya çıkar. Yalnız eklemden duyulabilen seslerin tamamının kireçlenme ile ilgisi yoktur. (Lomber Artroz)

D- Şişlik ve hassasiyet: Eklemde her zaman olmamakla birlikte bazen şişlik vardır. Şişliğin nedeni kemik büyümesi veya sıvı artışı olabilir. Ayrıca eklemde hassasiyet vardır.

E- Kas zayıflığı: Ekleme komşu kaslarda zayıflama vardır. Ağrı nedeniyle eklem kullanılmadığı için ekleme komşu kaslarda atrafi denilen zayıflık gelişir. Zayıflık kireçlenmenin dahada hız­lanmasına neden olur.

F- Lokal ısı artışı: Kireçlenmeli eklemde her zaman olmasa bile zaman zaman ısı artışı görülebilir. (bel kireçlenme)

G- Eklemde şekil bozukluğu: Kireçlenme olan eklemde hastalığın ileri dönemlerinde eklemde çarpıklıklar şeklinde şekil bozuklukları görülebilir.
Kireçlenmesi olan hastaların kan tahlilleri genellikle normaldir. Röntgen filimlerinde ise eklem aralığında daralma, eklem yüzeylerinin beyazlaşması, kemik çıkıntıları, kemiklerde zayıflama, ekleme komşu kemik kısımlarında kistler görülür.

Kireçlenmenin tedavisi

1- Hastanın eğitimi: Kireçlenme genellikle yaşlı hastalarda gelişmektedir. Yaşlıların psikososyal yapılarında da bazı olumsuz, değişiklikler olur. Uykusuzluk, sıkıntı, hastalık hakkında endişe ve kuruntu gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak hastanın ağrı eşiği düşer. Hastanın mevcut şikayetlerinin ireçlenmeye bağlı olmayıp pisikolojik yapısıyla da ilgili olduğunu unutmamak ve o yöndende tedavisi gerektiğini kabul etmek gerekir. Hastanın mutlaka iyice değerlendirilip iyi bir Şekilde tanınması gerekir. Hastalığın ne olduğu, tedaviden ne beklenildiği, ağrının her zaman olmayacağı gibi konularda hasta ikna edilmelidir. Hastalık hakkında sormak istediği şeyleri sormasına imkan vermeli ve kafasında herhangi bir soru işareti kalmaması sağlanmalıdır. Böylece ağrı eşiği yükselen hastanın ağrılarında bariz bir düzelme olacaktır. (diz kireçlenme)

2- İstirahat: Özellikle ağrılı dönemde hasta istirahat ettirilir. Ancak istirahat ve aktivite arasındaki denge çok iyi ayarlanmalıdır. Hastanın tamamen hareketsiz kalması da iyi değildir. İstirahat süresi içinde dahi hafif hareketlerle eklem çahştırılmalı ve kas güçsüzlüğü önlenilmelidir. Ağrısı çok olanlarda istirahat yatak istirahati şeklinde olabilir.

3- Fizik tedavi programı: Fizik tedaviden en fazla faydalanan hastalıkların başında kireçlenmeler gelir. Fizik tedavi programı içinde yüzeysel ve derin lokal ısıtıcı araçlar, elektırik akımları, masaj ve egzersiz uygulanır. Özellikle egzersiz başlangıçta hafif sonralara biraz daha ağır olabilir. Yürüyüş önerilebilir. Özellikle kilolu hastalar için uzun süreli olmamak kaydıyla yürüyüşler fay­dalıdır. Gerek ısıtıcı araçlar, gerekse masaj ve egzersizler ekleme komşu kasların, kemiklerin ve eklemin bağlarının güçlenmesine neden olur, eklemin hareketliliğinin artmasını sağlar. (boyunda kireçlenme)

4- Haç tedavisi: Kireçlenmesi olan hastalara romatizma ilaçla­rı, ağrı kesici ilaçlar, kas gevşetici ilaçlar ve gerekirse vitamin ve sakinleştirici ilaçlar verilebilir. İlaç dozu ve kullanım süresi çok iyi ayarlanmalıdır. İlaç özellikle ağrılı dönemde verilmeli diğer za­manlar egzersiz ve diğer fizik tedavi imkanlarından faydalanıl-malıdır. Özellikle uzun süreli kullanılan ilaçların yan etkileri ko­nusunda hasta uyarılmalıdır. Son yıllarda eklem kıkırdağının ta­mirini sağlayan eklem içine veya kas içine enjekte edilen ilaçlar
5- Kaplıca tedavisi: Kaplıca tedavisi kireçlenmesi olan hasta­lara önerilebilir. Ancak kaplıcaya girmeden önce diğer vücut sis­temleri gözden geçirilmeli ve ondan sonra kaplıcaya ve süresine karar verilmelidir.

6- Cerrahi tedavi: Tedaviye cevap vermeyen ileri derecede ki­reçlenmesi olan eklemlerde cerrahi olarak kireçlenme temizlenir. Eklemdeki şekil bozukluğu giderilir. Gerekirse eklemin yerine protez eklem takılarak eklemin hareketliliği sağlanır ve ağrı giderilir.

Kireçlenmesi olan hastalara tavsiyeler

İfade ettiğimiz gibi eklemde kireçlenme başladıktan sonra o eklemin eski haline dönmesi imkansızdır. Ancak kireçlenme olsa bile hastanın ağrılarını tamamen gidermek ve kireçlenmeyi ya­vaşlatmak mümkündür.(belde kireçlenme)
Özellikle diz ve kalça kireçlenmeleri sık görülen bir şekil olup oluşmasınada önemli rolü olan şişmanlıktır. Ayrıca hastalığın ilerlemesini hızlandırır. Bu nedenle mutlaka kilo verilmeli az ve düzenli, dengeli beslenme tavsiye edilmelidir. Özellikle yaşlılarda hareketle kilo vermek zor olduğu için mutlaka az yeme konusun­da ısrarlı olunmalıdır.

Kalça ve diz kireçlenmesi olanlarda,uzun süre ayakta kalmak doğru değildir. Hanımlar günlük ev işleri esnasında tabure ve ben­zeri yardımcı araçları kullanarak bazı işlerini oturarak yapmalıdır­lar. Yine bu tür hastalarda baston ve koltuk değneği faydalı ola­caktır.
Kireçlenmesi olan hastalarda eklemlerin kan dolaşımı da et­kilendiği için çok üşürler. Bu nedenle de çok giyinirler ve çok ter­lerler. Terin üzerlerinde soğuması bu hastaların şikayetlerini artı­rır. Bu nedenle giyinmelerine dikkat etmeleri ve hafif kolay giyilip çıkarılan giysiler tercih etmeleri önerilir.

Kireçlenmesi olsun olmasın yaşlı hastalara mutlaka hergün düzenli egzersiz programı tavsiye edilmelidir.

Bir diğer husus ta belli bir yaş grubundan sonra eklemlerde ufak tefek ağrıların olabileceği ve kabul edilmesi gerektiği de has­aya hatırlatılmalıdır.

Benzer konuları okudunuz mu ?

  hasan ferruh bilgin    05 Kasım 13 | 15:21

  sağ dizin iç kısmında tuz ekilmiş yara gibi acı var, yürüken diz kapağım boşalıyor diz üstü otramıyorum yan bağlantı kemiğim şiş gibi

  meliha köse    18 Kasım 13 | 10:28

  ben 49 yaşındayım dizimde sıvı kalitesi azalmış agrıda var napa bilirim

  ismail aydin    20 Kasım 13 | 09:32

  dizlerimde merdiven cikarken veya rampa cikarkerhirt hirt diye ses geliyor ve dizlerimkirilacak gibi oluyor nedeni nedir ve bitkisel olarakne uygulayabilirim tesekur ederim cevabinizi bekliyorum

  sedat baydan    22 Şubat 14 | 21:04

  Yaris atimin moletinde ki ureme icin alabalikla tedavi yaptim bunun sonucunda molerte zorlanma sivi kaybina sıvı bozulmasina muhtemelen sebeb olacağını düşünüyorum buna ne gibi bitkisel tedavi önerirsiniz saygilar.

  ilhan Hadi Akçadağlı    16 Mart 14 | 17:12

  58 yasındayım türk telekomda çalısıyorum işim gereği ağaç direklere devamlı olarak anadoluda çok cıktım ve direklarde enaz 2 saat demir ayakçaklarla kaldık oda diz agrıları yaptı su anda istanbulda calısıyorum devamlı olarak işim geregi telefon arızalarına baktığımdan günlük en az 2 km yol yürüyorum diz kapaklarım ağrıyor okul arkadaşım doktur vardı ona gittim oda kıkırdaklarında sıkındı oluğunu söyledi .bana bitkisel tedevi ne önerirsiniz saglılar

  Zafer YAĞCI    16 Nisan 14 | 12:46

  Dizlerim merdiven inip çıkarken yada eğilip doğrulurken acıyor ve yürürken zorlanıyorum
  dizlerdeki sıvı azalmasından kaynaklandığını sanıyorum çünki yazın daha rahatım bitkisel bir öneriniz varmı saygılar

  nazlı kademeli    18 Eylül 14 | 10:40

  mhb.benim diz kapak sıvısı azalmış durumda ,hangi tedavi yöntemi uygulanabilir ve hangi kaplıcalara gidilebilinir ve kaplıca dan şifa bulabilirmiyim? Tşk şimdiden.İyi günler

  melih berk    30 Nisan 15 | 15:05

  arkadaşlar kireçlenme ile ilgili kendimce geliştirdiğim bi kaç formül var mailden ulaşırsanız yardımcı olurum….

  haci kacar    23 Şubat 16 | 20:14

  Dizindessıvı yok kireçleme var sol kalçama vuruyor ne yapa bilirim yardımcı ola bilirmisin

  musa alever    28 Mart 16 | 10:51

  diz kapaklarımda sıvı azalması var ağrı kesici fayda etmiyor ,.agrılarım çogaldı daha iyi bir agrı kesi varmıdır.

  özkan öncü    24 Nisan 16 | 21:51

  Merhaba benim sol dizimin içinde sıvı artisi var ortalama en az 6 haftadan beri cekiyorum bu durumu tüm tetkikleri yaptirdim ayni zamanda ramatoloji uzmanindan ilaç tedavisi gördüm fakat hala ayni derecede şişlik devam etmektedir. Ayrica şişlik oluştuktan 2 hafta sonra bir kere enjeksiyon yöntemi ile sıvı aldırmama rahmen 3 gün sonra tekrar sıvı birikmesi yasadim. Acaba öneriniz nedir?

  Yetenek    27 Ağustos 16 | 19:53

  Kesin çözüm yok.Durdurma var.Tek durdurma yöntemi 4 harf:spor…Özellikle bisiklet sonra biraz kilo verince koşu ve yüzme…

Yorum Yap
Adınız Soyadınız:
Mesajınız:

En Çok Okunanlar

 • Bebek düşürmenin yolları
  Çocuk düsürmenin yolları Hamilelikten ( erken gebelikten kurtulmak için RU-486 ilacını almak İçin ) Tıklayınız Evli kadınlarda yasal tahliye uygulamasında eşler de müdahaleye rıza vermelidirler. Evli olmayan ve 18 yaşın üzerinde olan kadınlar kendi isteklerine...
 • diz kapağında sıvı azalması
  Dizdeki bir bağ veya bağların aşırı derecede zor­lanmasıdır. Üç tip yırtılma vardır. 1.Derece (Hafif) yırtılma: Bazı bağ lifle­rinde yırtık vardır fonksiyon kaybı yok­tur. 2.Derece (Orta) yırtılma: Bağın bir bölümü kopmuştur, biraz fonksiyon...
 • Bebek düşüren ilaçlar
  Türkiyede genç ve orta yaşlı nüfusun  cinsel yaşamındaki  korunma problemi , kadının rahminde başlayan döllenmeyle birlikte sorumluluk haline geliyor. İnsanlarımızın cinsel hayatı  kadın ve erkeğin flört saatinin öncesinde akıllara gelecek her hangi...
 • Kandaki Beyaz Küre(White Blood Cell)
  WBC (beyaz kan hücresi) vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. WBC miktarı birçok sağlık durumundan etkilenebilir. Kan, farklı kan hücrelerinden ve plazma adı verilen bir sıvıdan oluşan akıcı bir bağ dokusudur. Kanın en temel işlevi vücudun...

Son Eklenen Yazılar

limon suyunun 10 faydası

Kategoriler

şifalı bitkiler | şifalı otlar | çizgi film izle | bitkisel ürünler | çam katran sabunu | tv izle | canlı tv izle | radyo dinle